UČEŠĆE NA NAUČNOJ KONFERENCIJI U ALŽIRU

 

Saradnici Instituta za savremenu istoriju Dragan Bogetić i Dragomir Bondžić učestvovali su 27. januara 2013. na „Međunarodnoj konferenciji o alžirsko-jugoslovenskim istorijskim odnosima 1954–1980“ u Alžiru. D. Bogetić je podneo referat „Jugoslavija i borba za oslobođenje Alžira 1954-1962“, a D. Bondžić „Studenti iz Alžira u Jugoslaviji 1958–1965“.

Na konferenciji su sa saopštenjima učestvovali i prof. dr Ljubodrag Dimić i doc. dr Aleksandar Životić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a uvodne govore su održali generalni direktor Nacionalnog arhiva Alžira Abdelmadžid Šikhi, direktor Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević i ambasador Srbije u Alžiru Miroslav Šestović.

U okviru konferencije otvorena je i izložba dokumenata o alžirsko-jugoslovenskim istorijskim odnosima 1954–1980. za koju je materijal sakupila saradnica Arhiva Jugoslavije Nada Pantelić, koja je prisustvovala konferenciji.