VII SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

 

Sednica Upravnog odbora Instituta održana je 31. januara 2013. godine. Sednici je prisustvovao predsednik Upravnog odbora dr Čedomir Antić; članovi dr Dragomir Bondžić, akademik Ljubodrag Dimić, dr Milan Koljanin i dr Kosta Nikolić. Takođe su bili prisutni: direktor Instituta prof. dr Momčilo Pavlović, finansijski izvestilac Danijela Šušnjar i sekretar Dragana Miladinović. 

Razmatrane su sledeće tačke dnevnog reda:
- usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
- razmatranje izveštaja o radu Instituta za savremenu istoriju za 2012. godinu
- usvajanje Finansijskog plana Instituta za savremenu istoriju za 2013. godinu
- usvajanje izdavačkog plana Instituta za savremenu istoriju za 2013. godinu
- razmatranje pitanja sređivanja prostora biblioteke i izgradnje galerije u magacinu Instituta za savremenu istoriju
- razno.