POSETA INSTITUTU ANDŽEJA KINĐUKA, ZAMENIKA AMBASADORA REPUBLIKE POLJSKE

 

 

Institut za savremenu istoriju, 18. januara, posetili su Andžej Kinđuk (Andrzej Kindziuk), zamenik ambasadora Republike Poljske u Beogradu, i Joana Budišin (Joanna Budišin), referent za kulturu i nauku u Ambasadi. U razgovoru sa direktorom Instituta prof. dr Momčilom Pavlovićem i saradnicima dr Milanom Koljaninom i Nebojšom Stambolijom, dogovoren je nastavak dosadašnje plodotvorne saradnje između Instituta i Ambasade u vezi sa organizovanjem naučnih konferencija na temu srpsko-poljskih odnosa, ali i razmenjene ideje za nove vidove sarađivanja, pre svega oko obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, odnosno nezavisnosti moderne poljske države. Gosti su preneli pozdrave ambasadora Njegove Ekselencije Tomaša Njegođiša (Tomasz Niegodzisz) i pozvali delegaciju Instituta da poseti Ambasadu.