POSETA INSTITUTU DELEGACIJE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

 

 

U okviru bilateralnog projekta ''Između ujedinjenja i razlaza: hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu društvenog razvoja dveju Jugoslavija (1918-1991)'' delegacija Hrvatskog instituta za povijest je boravila na istraživanju u Beogradu od 1. do 6. oktobra 2017.

U sredu, 4. oktobra, u prostorijama Instituta za savremenu istoriju održan je sastanak na kome je raspravljano o dosadašnjem napretku na pomenutom projektu, kao i o narednim koracima u realizaciji.