POSETA RUSKIH ISTORIČARA

 

 

Petnaestog jula Institut za savremenu istoriju posetili su dr. Andrej Pavlov, profesor na  Školi međunarodnih odnosa Univerziteta u Sankt-Peterburgu, i Sergej Tjurikov, koji je predstavio monografiju o ruskoj vojnoj pomoći Kraljevini Srbiji. Tokom sastanka razgovaralo se o saradnji na projektima posvećenim Prvom svetskom ratu kao o i učešću saradnika Instituta za savremenu istoriju na predstojećoj međunarodnoj konferenciji: “The First World War, Versailles System and Contemporary World”. Konferencija se održava u Sankt-Peterburgu 9-10. oktobra 2015. godine. Organizatori konferencije su Rusko udruženje za istoriju Prvog svetskog rata kao i Institut za svetsku istoriju Ruske akademije nauka.