POSETA PROFESORA VOLFGANGA RORBAHA

 

 

Dr Volfgang Rorbah (Wolfgang Rohrbach), član Evropske akademije nauka i umetnosti, profesor istorije i ekonomije i ekspert za istoriju i teoriju osiguranja, posetio je Institut za savremenu istoriju 15. aprila. Ova poseta je nastavak intenzivne saradnje koja je započeta predavanjem i prezentacijom pod nazivom ''Rat naših dedova'' (Der Krieg unserer Grossvater) u sedištu Rajfajzen Internacional banke (Raiffeisen Bank International AG). Razgovarano je o budućoj saradnji austrijskih kulturnih i obrazovnih institucija i Instituta.