POSETA SARADNIKA INSTITUTA ZA KUKURUZ ''ZEMUN POLJE''

 

 

Saradnici Instituta za kukuruz ''Zemun Polje'', na čelu sa direktorkom dr Brankom Kresović, posetili su Institut za savremenu istoriju 26. marta. Razgovarano je o uspostavljanju saradnje i pripremi ugovora o naučno-poslovnoj saradnji koji je zaključen 1. aprila 2015. godine.