ODRŽANE 2. I 3. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

 

 

Na drugoj sednici Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju, koja je održana elektronski 5. decembra 2014. godine, razmatran je izveštaj Komisije za sprovođenje konkursnog postupka i donesena odluka da se Upravni odbor obrati Naučnom veću Instituta za savremenu istoriju za mišljenje o prijavljenim kandidatima na javni konkurs za izbor direktora Instituta.

Na trećoj sednici Upravnog odbora Instituta, održanoj 15. decembra 2014. godine, razmatrano je mišljenje Naučnog veća Instituta o kandidatu za direktora Instituta na mandatni period od 4 godine, utvrđen predlog odluke o imenovanju direktora Instituta i donesena odluka da se zatraži saglasnost Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.