PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA SA KONFERENCIJE U BIDGOŠĆU

 

 

U Arhivu jugoslovenske kinoteke, 8. oktobra 2014. godine, održana je promocija zbornika radova ''Poljska i Jugoslavija u međunarodnim odnosima posle Drugog svetskog rata''. Ovaj zbornik nastao je kao rezultat uspostavljene saradnje između Instituta za savremenu istoriju i Instituta za istoriju i međunarodne odnose iz Bidgošća i sadrži radove koji su, u skraćenoj verziji, predstavljeni na naučnoj konferenciji održanoj u Bidgošću 10-11. oktobra 2013. godine.

Promocija je održana u sklopu obeležavanja 70-godišnjice Varšavskog ustanka, a nakon izložbe, koju je u saradnji sa Arhivom jugoslovenske kinoteke, organizovala ambasada Republike Poljske u Beogradu.