POSETA SLOVENAČKIH PROFESORA  

 

Institut za savremenu istoriju, 2. jula, posetili su prof. dr Vid Jakulin, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i prof. dr Tadeja Jere Jakulin, prorektor za međunarodnu saradnju Primorskog univerziteta u Koparu. 

U srdačnom razgovoru sa direktorom, prof. dr Momčilom Pavlovićem, i saradnicima Instituta, gosti iz Slovenije su upoznati sa dosadašnjim izdanjima i aktivnostima Instituta, kao i planovima za buduća istraživanja. Razmenjene su i ideje za buduću naučnu saradnju, posebno oko zajedničkog konkurisanja za projekte Evropske unije.