НАУЧНИ СЕКТОР

Проф. др Момчило
Павловић
научни саветник

Проф. др Предраг
Марковић
научни саветник

Др Ђоко
Трипковић
научни саветник

Др Драган
Богетић
научни саветник

Др Никола
Жутић
научни саветник

Др Коста
Николић
научни саветник

Др Бојан
Димитријевић
научни саветник

Др Ранка
Гашић
виши научни сарадник

Др Станислав
Сретеновић
виши научни сарадник

Др Милан
Кољанин
виши научни сарадник

Др Небојша
Поповић
научни сарадник

Др Горан
Милорадовић
научни сарадник

Др Драгомир
Бонџић
виши научни сарадник

Др Владимир
Петровић
научни сарадник

Др Срђан
Цветковић
научни сарадник

Др Ивана
Добривојевић
научни сарадник

Др Владимир
Ивановић
научни сарадник

Др Данило
Шаренац
научни сарадник

Др Ратомир
Миликић
научни сарадник

Др Јасмина
Милановић
научни сарадник

Др Милан
Гулић
научни сарадник

Мр Ивана
Пантелић
истраживач сарадник

Мр Миомир
Гаталовић
истраживач сарадник

Горан
Антонић
истраживач сарадник

Небојша
Стамболија
истраживач приправник

Момир
Нинковић
истраживач стипендиста

Божица
Славковић
истраживач стипендиста