Контакт

Институт за савремену историју

Београд, Трг Николе Пашића 11

тел: +381 11 33 98 806

тел.fax: +381 11 33 98 362

e-mail: office@isi.co.rs

Жиро рачун: 170-8254-84

ПИБ:100120874